Så föddes den engelska trädgårdsstaden.

Idén till den klassiska engelska trädgårdsstaden föddes i slutet på 1800-talet i England. Den kom som en lösning på problem i London som resulterat i en trafikinfarkt p.g.a. alla fordon och människor som skulle in och ut från stadens ytterområden. Stadens gator var helt enkelt igenkorkade. Problemet diskuterades i många år i stadshuset innan en man vid namn Ebenezer Howard, stenograf på de möten där man avhandlade problemet, kom men en närmast genial lösning. 

Ebenezer Howards idé byggde på att skapa mikrostäder i stadens ytterområden där boende, jobb och handel sköttes lokalt inom området där folk bodde. På så sätt behövde inte folk ta sig till de centrala delarna av staden för att få livet att fungera. Mycket av livet skulle då klaras av i närmiljön och transporterna in och ut till stadens centrala delar skulle därmed minska.
Gestaltningen av trädgårdsstaden utformades som en cirkel där gatorna utåt mot staden skulle kännas som stad och området innanför skulle kännas som trädgård. Det skulle visa sig att denna idé står sig stark än idag. Framförallt ha det skapat en mänsklig miljö där människor trivs. För dig som vill studera detta närmre nästa gång du är i London rekommenderas varmt ett besök i Hampstead trädgårdsstad i norra London.

En skånsk nutida tolkning av en 1800-tals succé

Barsebäck Trädgårdsstad är en nutida tolkning av den klassiska engelska trädgårdsstaden. Perifert beläget till storstadsområdet Malmö/Köpenhamn bor du i direkt närhet till service och handel enbart någon kilometer bort. Inne i området vistas du i trädgårdsmiljö med gott om plats för möten och socialt liv.

Utåt gatan förnims storstaden i fjärran, men däremellan utanför Barsebäck Trädgårdsstad möter dig den skånska myllan med sin skönhet i form av böljande vackra fält och små skogspartier som vackert ramar in gods och gårdar. Nordens finaste och bästa golfbana finns nästgårds, i väst har du fri sikt mot havet och kan på kvällen se solen gå ner över en fri horisont.

Här finns gott om plats för socialt umgänge mitt i den skånska myllan.

Bostäderna i Barsebäck Trädgårdsstad vänder sig ut mot det skånska landskapet. Alla bostäder har små lättskötta gårdar. Husen är flexibla, det gör det enkelt att laborera med planlösningarna. Alla bostäder har öppna parkeringsplatser eller carport utanför entrédörren till sin bostad. Bilen finns där som en förutsättning för ett gott liv.

Utåt gatan förnims storstaden i fjärran, men däremellan utanför Barsebäck Trädgårdsstad möter dig den skånska myllan med sin skönhet i form av böljande vackra fält och små skogspartier som vackert ramar in gods och gårdar. Nordens finaste och bästa golfbana finns nästgårds, i väst har du fri sikt mot havet och kan på kvällen se solen gå ner över en fri horisont.

Ord från arkitekten
Jonas Lloyd

Trädgårdsstaden vänder sig direkt mot den skånska myllan. Ambitionen har varit att skapa samhörighet med det skånska landskapet berättar Jonas Lloyd. Det gör vi bl.a. med stora uppglasade vardagsrum som blickar ut över en skånsk gård, över ett skånskt fält. 

Vår målsättning är att föra samman området med den yttre naturen och bjuda in naturen i vardagsrummet. Uppglasade ytor bjuder in den skånska myllan och agrikulturen i vardagsrummet. Parken är grupperad kring befintliga träd och vi har behållit tidigare vegetation i området fortsätter Jonas Lloyd. Exteriören och fasaderna är komponerade för att på ett tydligt sätt markera var varje familj bor. Vi har jobbat med tydliga vertikala avbrott, s.k. stroboskopisk effekt.

Barsebäck Trädgårdsstad följer en sammanhållen stadsbyggnadsstruktur med väldefinierade gaturum. Mångfald och variation har varit viktiga ledord.

Text hämtad från: www.mjobacks.se